Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Hiệp Phước - Nhơn Trạch -Đồng Nai

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

nguyên tắc dạy học

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Hứa Trường Xuân
Ngày gửi: 10h:24' 21-03-2012
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 372
Số lượt thích: 0 người
Cáaùc nguyeân taéc daïy hoïc
1. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính dạy học và tính giáo dục
Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình dạy học cần làm cho học sinh lĩnh hội những tri thức một cách chân chính, chính xác, làm cho học sinh có thói quen suy nghĩ và làm việc một cách khoa học. Thông qua đó dần dần hình thành cho họ những cơ sở của thế giới quan khoa học, những phẩm chất của con người mới.
Thực hiện :
+ Cần làm cho học sinh hiểu thiên nhiên, xã hội, truyền thống đấu tranh và xây dựng đất nước của dân tộc, từ đó gợi lên cho học sinh lòng yêu nước và trách nhiệm trong học tập.
+ Bồi dưỡng cho học sinh ý thức và năng lực phân tích sự đúng sai một cách rõ ràng.
+ Trình bày những tri thức khoa học theo một hệ thống lôgic chặt chẽ, dùng ngôn ngữ khoa học, thuật ngữ khoa học một cách chính xác.
+ Làm cho học sinh quen với việc nhận biết, so sánh, phân tích, tổng hợp, rút ra kết luận ở mức độ vừa sức, tránh học vẹt.
2. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa lí luận và thực tiễn :
Phải làm cho học sinh nắm vững lí thuyết, vận dụng những tri thức ấy vào thực tiễn
Thực hiện :
+ Chọn lọc nội dung dạy học, tuỳ tình hình của địa phương có thể đào sâu , mở rộng , thêm bớt thông tin cần thiết .
+ Coi trọng việc khai thác vốn sống
+ Thực hiện dạy học bằng thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu trực tiếp .
+ Áp dụng các hình thức dạy học ở vườn trường , cơ sở sản xuất …
3. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa cái cụ thể và cái trừu tượng trong dạy học :
Trong quá trình dạy học, cần tạo cơ hội cho học sinh :
+ Tiếp xúc trực tiếp với sự vật , hiện tượng để hình thành cho học sinh những khái niệm lí thuyết khái quát , quy luật .
+ Nắm những cái trừu tượng trước, khái quát rồi xem xét sự vật hiện tượng cụ thể sau
Thực hiện :
+ Sử dụng các phương tiện trực quan : bản đồ , vật mẫu , tranh ảnh …
+ Kết hợp trình bày các phương tiện trực quan với lời nói sinh động , giàu hình ảnh
+ Cho học sinh làm những bài tập đòi hỏi phải thiết lập được mối quan hệ giữa cái cụ thể và cái trừu tượng ( ví dụ : lập sơ đồ … )
Trong các nguyên tắc trên thì nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục giữ vai trò chủ đạo , trong quá trình dạy học chúng ta cần sử dụng tốt các nguyên tắc trên thì bài giảng sẽ trở nên sinh động và tạo sự ham học hỏi ở học sinh.
________________________
 
Gửi ý kiến